เอกสารทั้งหลายที่ควรเตรียมไปอเมริกา Important documents

17 08 2007

สำหรับวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องเอกสารต่างๆที่คุณควรนำติดตัวไป อันนี้ในกรณีคนที่คิดว่าจะไปยาว หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าที่นั่น เพราะสำหรับตัวเองหลังจากแต่งงานก็ต้องดำเนินการเรื่องการขอกรีนการ์ด ซึ่งต้องใช้เอกสารหลายอย่างที่ไท่ได้เตรียมไป เพราะไม่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกว่าจะแต่งงาน หรือเปลี่ยนสถานะที่นั่น

เอกสารที่ควรเตรียมไป ซึ่งอาจเป็นสำเนาหรือที่สะดวกคือคุณสแกนเป็นไฟล์เก็บไว้ก็สะดวก จะใช้งานเมื่อไรก็พรินส์เอา เอกสารที่แนะนำ

  • บัตรประจำตัวอื่นๆนอกจากพาสปอร์ต ที่ภาพภาพถ่ายของคุณถ้ามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยจะดีกว่า

  • บัตรเครดิต บัตรเดบิต

  • สมุดเงินฝากหรือเอกสารแสดงฐานะทางการเงิน

  • สูติบัตร

  • ใบขับขี่สากล

  • รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ตติดมาเผื่อใช้ ถ่ายที่นี่แพงและประเภทด่วน รูปออกมาแย่มาก เพราะถ้าดำเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือกรีนการ์ด ต้องใช้เยอะ

  • ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการฉีดวัคซีน เพราะถ้าคุณขอกรีนการ์ดคุณต้องตรวจสุขภาพ แต่ถ้าคุณมีเอกสารยืนยันว่าเคยฉีดวัคซีนตามมาตรฐานที่เขากำหนด ก็ไม่ต้องฉีดอีกครั้งแต่ถ้าไม่มีคุณต้องฉีดวัคซีนใหม่และทดสอบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

  • จดหมาย ภาพถ่ายที่ติดต่อกับแฟนในกรณีที่คุณมาพบแฟนและเป็นไปได้ว่าอาจแต่งงานกันที่นี่และขอกรีนการ์ด หลักฐานการติดต่อกันทั้งหมดให้นำมาด้วย

อย่างที่แนะนำข้างต้นเอกสารทั้งหมดถ้าสแกนเป็นไฟล์มาได้ก็จะสะดวกหรือสำเนามาจำนวนหนึ่ง เอกสารที่เป็นภาษาไทยถ้าดำเนินการขอกรีนการ์ดต้องดำเนินการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมาดำเนินการที่นี่ภายหลังได้


คำสั่งกระทำ

Information

5 responses

20 08 2007
Pik

เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ดิฉันประสบการณ์คล้ายคุณมาก แต่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ประการใด ยังไงก็โชคดีนะคะ

20 10 2007
Sammie

คือว่าผมกำลังจะเดินทางไปอเมริกา ต้นเดือนหน้าอะครับ โครงการ J1Trainee
ต้องการความช่วยเหลือครับ เกี่ยวกับสิ่งของที่ควรและไม่ควรนำติดตัวไปอเมริกา รวมถึงสิ่งของต้องห้ามตางๆด้วยอะครับ ขอรบก่วนช่วยไขปัญหาให้หน่อยนะครับ

ขอบคุณครับ
kalaseaman@hotmail.com

7 04 2010
sam

USASIA VISA & GREEN CARD CO.,LTD.
71/1 Soi Rungsit-Nakonnayok 27, Thanyaburi , Pratumthani 12130
Tel: 081-639-8456, 02-996-1259 Fax: 02-996-0668
E-Mail: kusasia @ yahoo.com
USASIA ATTORNEY SERVICE
5225 Nutmeg Street, San Diego, California 92105
Tel: 619-972-0575 Fax: 619-521-2323
www. thaiusasia.com
_______________________________________________________________________________________________________________________
1 เมษายน 2553
เรื่อง การรับทำเรื่องเพื่อขอวีซ่า กรีนการ์ด และอเมริกันซิติเซ่นให้แก่พี่นัองชาวไทยในเมืองไทยและในสหรัฐอเมริกา
เรียน ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารเผยแพร่การรับทำเรื่องเพื่อขอวีซ่าฯของ USASIA ATTORNEY SERVICE จำนวน 1 ชุด
ด้วย USASIA ATTORNEY SERVICE แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับบริษัท วีซ่าและกรีนการ์ด จำกัด ในประเทศไทย มีนโยบายและวัตถุประสงค์ในการรับทำเรื่องเพื่อขอวีซ่าและกรีนการ์ดอย่างถูกต้องทุกชนิดให้แก่พี่น้องชาวไทยในเมืองไทย และรับทำเรื่องเพื่อขอกรีนการ์ดและอเมริกันซิติเซ่นให้แก่พี่น้องชาวไทยในสหรัฐอเมริกา และถึงแม้ว่าวีซ่าในสหรัฐอเมริกาของท่านจะขาดหรือหมดอายุแล้ว เราก็สามารถใช้สิทธิทำเรื่องเพื่อที่จะขอกรีนการ์ดในสหรัฐอเมริกาให้ท่านมีสิทธิอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องถาวรตามกฎหมายได้ นอกจากนั้น เรายังมีบริการรับทำเรื่องที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในด้านต่างๆให้แก่พี่น้องชาวไทยทั้งในเมืองไทยและในสหรัฐอเมริกาให้ท่านได้อย่างถูกต้องอีกรวมหลายประการ โดยในสหรัฐอเมริกาท่านสามารถใช้บริการโดยติดต่อกับเราได้โดยตรงตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านขวาข้างต้น และในเมืองไทยท่านสามารถใช้บริการโดยติดต่อกับเราได้โดยตรงตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านซ้ายข้างต้น รายละเอียดการให้บริการในด้านวีซ่าและกรีนการ์ดดังเอกสารเผยแพร่การรับทำเรื่องเพื่อขอวีซ่าและกรีนการ์ดของ USASIA ATTORNEY SERVICE ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือท่านสามารถขอเข้าดูรายละเอียดในเรื่องนี้ของเราได้ที่ http://www.thaiusasia.com ซึ่งการให้บริการอย่างถูกต้องที่ดีในด้านวีซ่า กรีนการ์ด อเมริกันซิติเซ่น และการให้บริการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ แก่พี่น้องชาวไทยของเราทั้งหมด ประกอบด้วย
– บริการรับทำเรื่องเพื่อขอวีซ่าและกรีนการ์ดเพื่อให้พี่น้องชาวไทยสามารถไปสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้อง
– บริการรับทำเรื่องเพื่อขอกรีนการ์ดและการขอโอนสัญชาติเป็นอเมริกันซิติเซ่นให้แก่พี่น้องชาวไทยในสหรัฐฯ
– รับทำเรื่องขอต่อวีซ่า, เปลี่ยนวีซ่า, Re-entry Permit และแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับอเมริกันซิติเซ่น
– รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท และรับทำข้อตกลงหรือสัญญาทางธุรกิจการค้าในสหรัฐอเมริกาทุกชนิด
– บริการแปลและรับรองเอกสาร และประสานงานทางด้านเอกสารระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกาทุกชนิด
จึงกราบเรียนเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องนี้มายังพี่น้องชาวไทยทุกท่านเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( นายกรณ์ สุริยาทิพย์ )
LL.B., Mini LL.M., M.B.A. (U.S.A.)
PARALEGAL ( American Bar Association Approval )

19 07 2010
ืนเรศ แย้มขยาย

เราควรดำเนินการอย่างไรต่อไป เมื่อเราได้รับเอกสารจากทางสหรัฐให้ไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริการ และต้องเตรียมตัว เอกสารอะไรบ้าง ต้องตรวจโรคที่โรงพยาบาลที่ไหนครับ และสามารถขอเลื่อนการเดินทางไปอเมริกาไห้หรือไป และต้องไปพร้อมกันหมดหรือเปล่า เพราะเอกสารแจ้งมาทั้งครอบครัว ขอบคุณครับ

27 03 2014
รับจดทะเบียนบริษัท

I do consider all of the concepts you’ve introduced for
your post. They’revery convincing and can certainly work.
Nonetheless, the posts aare too brief for starters.
May you please extennd them a little from next time?
Thank youu for the post.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
%d bloggers like this: